Modersmål

Du som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan och grundsärskolan från och med förskoleklass. Det gäller även för elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Meningen med undervisning är att bevara samt utveckla barns och ungdomars flerspråkighet samt bidra till ökad måluppfyllelse för elever med annat modersmål än svenska.

Kontakt

Kristiina Burman
chef Kompetenscentrum för flerspråkighet
070-633 04 70
kristiina.burman@umea.se

Rochelle Waghorn
enhetschef Modersmålsundervisning
070-265 16 13
rochelle.waghorn@umea.se

Skolverkets information på andra språk:

Skolan är till för ditt barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om svenska skolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerades