Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Internationellt arbete

Umeå kommun har ett omfattande internationellt arbete i sina vän- och samverkansorterna, projektsamarbeten och i olika typer av nätverk.

Inkluderas alla de internationella kontakter som företag, universiteten, kulturinstitutioner och andra offentliga aktörer har, så är det tydligt att Umeå är en internationell stad med starka band kring hela världen.

Det internationella arbetet är en del i Umeå kommuns strategiska plan och ska bidra till att

  • Umeå kommun uppfyller de kommunövergripande målen i den strategiska planen om att Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050
  • skapa mervärde för Umeås invånare och näringsliv och tillvarata utvecklingsmöjligheter
  • synliggöra och profilera Umeå som en attraktiv kommun att bo och verka i, och för företag och andra verksamheter att etablera sig i
  • synliggöra och positionera Umeå på den internationella arenan på olika nivåer, inte minst inom EU
  • ett närmande sker mellan folk, städer och regioner i syfte att stödja och främja en fredlig och demokratisk utveckling i Europa och i vår omvärld.

Mer information

Umeå och EU

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och EUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

North Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Västerbottens och Norrbottens EU-kontor i Bryssel

Sidan publicerades