Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Avgifter och taxor

Här hittar du information om avgifter för olika typer av serice (ansvarig verksamhet inom parentes).

Aktiviteter och evenemang (Gator och parker)

Avfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Vakin)

Barnomsorg (För- och grundskolan)

Beläggning och återställning av gata och park (Gator och parker)

Brandskyddskontroll (Brandförsvar och säkerhet)

Bygglov och detaljplaner (Plan och bygg)

Förskola (För- och grundskolan)

Hyra av kommunal mark (Gator och parker)

Livsmedelskontroll (Miljö- och hälsoskydd)

Miljöbalken - taxa tillsyn och prövning (Miljö- och hälsoskydd)
Miljöbalken - taxebilaga 1
Miljöbalken - taxebilaga 2
Miljöbalken - taxebilaga 3

Saneringsintyg fartyg - "råttcertifikat" (Miljö- och hälsoskydd)

Serveringstillstånd (Miljö- och hälsoskydd)

Solarium - anmälan och tillsyn (Miljö- och hälsoskydd)

Sotning (Brandförsvar och säkerhet)

Stöd och omsorg (Socialtjänsten)

Tillsyn och tillstånd, brandfarliga och explosiva varor (Brandförsvar och säkerhet)

Tobak, folköl och receptfria läkemedel (Miljö- och hälsoskydd)

Utlämnande av allmän handling (Kommunledningsstaben)

Vatten och avlopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Vakin)

Mer information

Sidan publicerades