Fordon har flyttats

I Umeå kommun har följande fordon flyttats enligt lagen (1992:129) om flyttning av fordon i vissa fall, och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.

Fordon: Renault Modus
Registreringsnummer: WUS 860
Datum: 2020-10-28
Uppställningsplats: Fordonet är transporterat till Umeå kommuns förråd, Löpevägen 11, 906 20 Umeå, för förvaring.

Är ägaren av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedagen, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det att ägaren har underrättats, tillfaller det Umeå kommun.

Kontakt

Martin Nylander
gatuingenjör
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 53 89
fordonsflytt@umea.se

Mer information

Sidan publicerades