Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Organisation

Alla kommuner har en politisk organisation och en förvaltningsorganisation. Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som ansvarar för olika frågor. Kommunstyrelsen och nämnderna har egna förvaltningar. Förvaltningarna sköter det dagliga arbetet i kommunen.

Organisationsskiss Stadsledningskontor Samhällsbyggnad Bolagen Fritid Kultur Utbildning Teknik och fastighet Stöd och omsorg Äldreomsorg Umeåregionens brandförsvar Umeåregionens överförmyndarenhet Bolagen Kommunstyrelsen Miljö- och hälsoskyddsnämnden Fritidsnämnden Kulturnämnden För- och grundskolanämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Personalnämnden Tekniska nämden Individ och familjenämnden Äldrenämnden Brand- och räddningsmnämnden IT-nämnden PA-nämnden Överförmyndarnämnden

Politiska organ med förtroendevalda (gröna i skissen): Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Under det finns kommunstyrelsen och flera nämnder som ansvarar för olika verksamhetsområden.

Förvaltningar med tjänstepersoner (grå i skissen): Verksamheter med anställda levererar service, till exempel vård, skola och omsorg, till dig och alla andra invånare, genomför beslut och bedriver verksamhet som politikerna ansvarar för.

Kommunala bolag (blå i skissen): Bolagen levererar också samhällsservice inom olika områden. En del bolag ägs helt och hållet av Umeå kommun, andra är delägda och drivs i samverkan med privata aktörer eller andra myndigheter.

Sidan publicerades