Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Näringsliv

Näringsliv är Umeå kommuns operativa och strategiska organ för näringslivsutveckling och tillväxt. Vi gillar samverkan och jobbar nära näringslivet och dess organisationer, universiteten och andra aktörer i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för Umeås tillväxt, med det övergripande målet om fler arbetstillfällen och företag.

Vi jobbar med stora strukturella frågor som att positionera Umeå i världen, Europa och Sverige och locka fler att investera i Umeå. Samtidigt som vi är nära våra lokala företag genom att finnas till hands för stora som små företag. Årligen träffar vi över tusen lokala företag/företagare för att lära oss mer om vad vi kan göra för att stötta och vad företagen behöver för sin tillväxt. Vill du träffa oss? Kontakta någon av oss så bokar vi in ett möte.

Vi är den naturliga länken mellan Umeå Kommun och företag samt bevakar och företräder näringslivet i olika kommunala frågor. Vi har en omfattande lotsverksamhet där vi hjälper företag som behöver stöd i kontakt med kommunen eller andra myndigheter.

Näringsliv ansvarar även för kommunens externa marknads­föring för att brett bygga kunskap om Umeå och för att attrahera investerare, studenter, kompetent arbetskraft och besökare.

Vad gör vi på Näringsliv?

Avdelningen har bred kompetens om utvecklings och näringslivsfrågor och vi arbetar utifrån en näringslivsstrategi som beslutades av kommunfullmäktige i Umeå 2019. Strategin har tagits fram i samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Tillväxtanslaget

Den kommunala medfinansieringen av projekt sker ofta via kommunstyrelsens tillväxtanslag. Näringsliv handlägger och ansvarar för de dessa tillväxtskapande medel som bla stöttar projekt och finansierar Umeås omfattande företags och innovationsstödjande system.

Mer om kommunens tillväxtanslag och hur du ansöker om medel.

Vill ni få besök av oss?

Vi på Näringsliv genomför kontinuerligt besök hos kommunens företag för att se på vilket sätt vi kan hjälpa er i er verksamhet. Vill ni få besök av oss?
Kontakta någon av oss så diskuterar vi det i detalj!

Sidan publicerades