Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Webb-tv från kommunfullmäktige

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv.
Sändningen börjar klockan 09.00 varje mötesdag.

Kommunfullmäktiges möten är till vidare digitala för att minska risken för smittspridning.
Ordförande/presidium och justerare deltar på plats, ledamöter deltar på distans.

Handlingar

Ta del av föredragningslista och handlingar: www.umea.se/kfhandlingar

Följ mötet

Se eller lyssna på sändningen på din dator eller mobil.
Webb-TV visas här på sidan och i kommunens Youtube-kanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välkommen att följa mötet!
Buerestbåhtieme tjåhkkaniemiev tjuavvuot!
Tervetuloa seuraamaan kokousta!
Tervetuloa följäähmään mööttiä!

Aktuellt möte

Måndag 25 januari 2021, klockan 09.00
Umeå Folkets Hus/distansmöte

Vad händer på mötet?

 • Sammanträdet börjar klockan 09.00, avbrott för lunch är klockan 12.00–13.00.
 • Under den första timmen (klockan 09.00–10.00) besvaras normalt interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • I övrigt följer mötet ärendelistan, men av praktiska skäl kan ärenden ibland komma i annan ordning.
 • Ärendelistan är normalt helt komplett först fredag innan mötet.

Informationsärenden

 • 09.00: Information om corona
 • 09.05: Jämställdhetsutskottet informerar
 • 13.00: Kommunrevisorerna informerar

Beslutsärenden

 1. Val av justerare och fastställande av dagordning
 2. Antagande: Detaljplan för del av Baggböle 1:17 och 2:23, Umeå kommun
 3. Genomförandeavtal för Umeå Baggböle 1:17 och 2:23
 4. Motion 39/2015: Gratis kollektivtrafik upp till 13 år; Ulrika Edman (V)
 5. Motion 50/2018: Avskaffa delade turer; Ulrika Edman och Åsa Bäckström (V)
 6. Motion 8/2019: Avsluta samarbetet med Fairtrade; Madelene Nord (M)
 7. Motion 10/2019: Krafttag mot psykisk ohälsa bland unga; Lars-Arne Ivert, Birgitta Palm Ejlefall,
  Maria Nilsson (SD)
 8. Motion 21/2019: Regnbågsboenden; Björn Kjellsson och Marianne Normark (L)
 9. Motion 5/2020: Värdediskriminering inte värdigt Umeå; Ulrika Edman, Lennart Arvidsson,
  Åsa Bäckström, Gudrun Nordborg (V)
 10. Motion 11/2020: Gratis mensskydd till unga; Gudrun Nordborg (V)
 11. Motion 12/2020: Krav på språkkunskap i svenska för verksamma inom äldreomsorg och hemtjänst;
  Lars-Arne Ivert, Maria Nilsson, Birgitta Palm-Ejlefall (SD)
 12. Motion 13/2020: Upphandla delar av IT-stödet; Anders Norqvist (L)
 13. Motion 15/2020: Upphandla Städ - och verksamhetsservice; Anders Norqvist (L)
 14. Val av ordförande och vice ordförande i nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster (ITKN) 2021
 15. Fyllnadsval: Nämndeman i Umeå tingsrätt; Christina Rydberg (M)
 16. Avsägelse: Ledamot i Kvarken Link OY; Anders Ågren (M)
 17. Avsägelse: Ledamot i för- och grundskolenämnden; Sven-Åke Granberg (KD)
 18. Avsägelse: Ersättare i kommunfullmäktige; Kerstin Jonsson (AP)
 19. Anmälningsärenden

Interpellationer och frågor

 1. Interpellation: 4 av 10 kvinnor i Umeå avstår från att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallna,
  rånade eller ofredade; Anders Ågren (M)
 2. Interpellation: Har majoriteten några planer på att underlätta för berörda näringsidkare även detta år?
  Maria Nilsson (SD)
 3. Interpellation: Vilka insatser görs för att stötta våra lokala företag? Peder Westerberg (L)
 4. Fråga: Coronakommissionen – När tar Umeå kommun ett helhetsgrepp kring kommissionens
  slutsatser? Åsa Bäckström (V)
 5. Fråga: Är ett fortsatt beroende av flyget förenligt med Umeås klimatambitioner; Bore Sköld (V)
 6. Fråga: Färjeförbindelsen mellan Holmön och fastlandet; Elmer Eriksson (M)
 7. Fråga: Vad händer med Kvinnofridslinan? Ulrika Edman (V)

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand. De senaste två årens sammanträden finns här på webbplatsen, välj i menyn.

Äldre inspelningar

Äldre videoinspelningar finns på Umeå kommuns Youtubekanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, från december 2016 och framåt. Youtube listar inte de äldsta inspelningarna automatiskt. Skriv till exempel "Umeå kommunfullmäktige december 2016" i Youtubes sökfunktion.

Ljudinspelningar från 2014 och framåt

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades