Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Anhörigstöd, avlösning

Att hjälpa en person som är långvarigt sjuk, äldre, funktionshindrad, har psykisk ohälsa, missbruks- eller beroendeproblem kan ibland innebära påfrestningar. Umeå kommun kan ge dig som anhörig olika former av stöd utifrån din och din närståendes situation.

Anhörigkonsulenterna ger dig stöd

Att vårda eller stödja en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning kan på många sätt vara givande och meningsfullt, men kan ibland också innebära påfrestningar. Om du som anhörig har behov av att prata med någon utifrån den situation du befinner dig i, kan du kontakta anhörigkonsulenterna och enheten för prevention. Du kan få stöd, råd och information. Det kan ske genom telefonsamtal, besök eller hembesök. Anhörigkonsulenterna och personalen inom enheten har tystnadsplikt.

Stödet finns för anhöriga vars närstående är vuxna och bosatt i eget boende i kommunen.

Samtalsgrupper och utbildning

Enheten för prevention ordnar aktiviteter som riktar sig till dig som anhörig. Du kan till exempel delta i samtalgrupp eller få utbildning i bland annat förflyttningsteknik.

Varje år i oktober uppmärksammas Nationella anhörigdagen i samverkan med kommunens anhörigråd.

Anhörig och närstående

I kommunen använder vi begreppet anhörig för den som som hjälper någon som på grund av ålderdom, sjukdom eller funktionsnedsättning inte längre klarar vardagen på egen hand. Anhörig kan vara maka/make, sambo, släkt eller god vän eller någon annan som har en nära relation till den som behöver hjälp. Den som behöver hjälp benämns närstående.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nkalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anhörigas Riksförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd till barn och unga som är anhöriga

Det finns flera verksamheter som erbjuder stöd till barn och ungdomar som lever i familjer med psykisk ohälsa eller missbruk- och beroendeproblematik.

Barnkraft – stöd till barn i familjer med psykisk ohälsa eller missbruk

Tonårskraft – stöd till barn 13–15 år i familjer med psykisk ohälsa eller missbruk

Ingången – alkohol- och drogmottagning för ungdomar

Ungdomshälsanlänk till annan webbplats (umo.se)

Sidan publicerades