Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Hälso- och sjukvård

Sidan publicerades

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård i ditt hem. Om du är i behov av läkare, kontakta din hälsocentral. Kommunen och regionen har ett delat ansvar att ge en god hälso- och sjukvård till kommunens invånare.

Region Västerbotten ansvarar för hälsocentralernalänk till annan webbplats som är en del av primärvården.
Kommunen ansvarar för den vård och rehabilitering som sker hemma hos dig.

Planering av vård efter sjukhusvistelse

Du som har vårdats på sjukhus och har fortsatta behov av hälso- och sjukvård efter utskrivningen kan kallas till ett vårdplaneringsmöte. Syftet med mötet är att säkerställa att du får rätt hjälp när du kommer hem från sjukhuset.

Behöver du hjälp för att komma ihåg din medicin?

Du som är beviljad hjälp med medicinering i ditt hem kan efter beslut av ansvarig sjuksköterska inom hemsjukvården få en medicingivare.
Se en kort intervju med en av Umeå kommuns seniorer som använder Evondos medicingivarelänk till annan webbplats

Sjukvård och rehabilitering på kommunens boenden

Kommunen har sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå för personer som bor på något av kommunens vård- och omsorgsboenden för äldre eller personer med funktionsnedsättning. Det finns också arbetsterapeuter och fysioteraputer som arbetar med rehabilitering.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till hälso-, sjukvårds-, rehabiliteringspersonal på kommunens vård- och omsorgsboenden finns på respektive vård- och omsorgsboendes sida.

Läs mer om vård- och omsorgsboende

På särskilda boenden för personer med funktionsnedsättningar finns ett hälso- och sjukvårdsteam tillgängligt.

Läs mer om hälso- och sjukvård för personer inom funktionshinderomsorg

Sidan publicerades