Snöovädret tilltar – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland fortsätta fram till fredag morgon, cirka 25–35 cm snö. Under sen fredag/tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 30 cm snö. En del gator kommer att vara så smala att fordon bara kan köra från ett håll i taget, det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglag och verksamheter. Stanna hemma om du kan, var ute i god och var försiktig i trafiken om du måste resa. Följ gärna yngre skolbarn till skolan.

Snöovädret tilltar – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland fortsätta fram till fredag morgon, cirka 25–35 cm snö. Under sen fredag/tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 30 cm snö. En del gator kommer att vara så smala att fordon bara kan köra från ett håll i taget, det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglag och verksamheter. Stanna hemma om du kan, var ute i god och var försiktig i trafiken om du måste resa. Följ gärna yngre skolbarn till skolan.

Hälso- och sjukvård

Sidan publicerades

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård i ditt hem. Om du är i behov av läkare, kontakta din hälsocentral. Kommunen och regionen har ett delat ansvar att ge en god hälso- och sjukvård till kommunens invånare.

Region Västerbotten ansvarar för hälsocentralernalänk till annan webbplats som är en del av primärvården.
Kommunen ansvarar för den vård och rehabilitering som sker hemma hos dig.

Planering av vård efter sjukhusvistelse

Du som har vårdats på sjukhus och har fortsatta behov av hälso- och sjukvård efter utskrivningen kan kallas till ett vårdplaneringsmöte. Syftet med mötet är att säkerställa att du får rätt hjälp när du kommer hem från sjukhuset.

Behöver du hjälp för att komma ihåg din medicin?

Du som är beviljad hjälp med medicinering i ditt hem kan efter beslut av ansvarig sjuksköterska inom hemsjukvården få en medicingivare.
Se en kort intervju med en av Umeå kommuns seniorer som använder Evondos medicingivarelänk till annan webbplats

Sjukvård och rehabilitering på kommunens boenden

Kommunen har sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå för personer som bor på något av kommunens vård- och omsorgsboenden för äldre eller personer med funktionsnedsättning. Det finns också arbetsterapeuter och fysioteraputer som arbetar med rehabilitering.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till hälso-, sjukvårds-, rehabiliteringspersonal på kommunens vård- och omsorgsboenden finns på respektive vård- och omsorgsboendes sida.

Läs mer om vård- och omsorgsboende

På särskilda boenden för personer med funktionsnedsättningar finns ett hälso- och sjukvårdsteam tillgängligt.

Läs mer om hälso- och sjukvård för personer inom funktionshinderomsorg

Sidan publicerades