Snöovädret tilltar – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland fortsätta fram till fredag morgon, cirka 25–35 cm snö. Under sen fredag/tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 30 cm snö. En del gator kommer att vara så smala att fordon bara kan köra från ett håll i taget, det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglag och verksamheter. Stanna hemma om du kan, var ute i god och var försiktig i trafiken om du måste resa. Följ gärna yngre skolbarn till skolan.

Snöovädret tilltar – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland fortsätta fram till fredag morgon, cirka 25–35 cm snö. Under sen fredag/tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 30 cm snö. En del gator kommer att vara så smala att fordon bara kan köra från ett håll i taget, det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglag och verksamheter. Stanna hemma om du kan, var ute i god och var försiktig i trafiken om du måste resa. Följ gärna yngre skolbarn till skolan.

Aktuellt läge, socialtjänsten

Här hittar du uppdaterad information om smittläget i socialtjänstens verksamheter. Med antal brukare menas antalet personer med bekräftad smitta som just nu är smittbärare. Tabellen uppdateras måndagar och torsdagar. Antal brukare hos externa utförare i ordinärt boende uppdateras enbart tisdagar.

21 januari (uppdaterad klockan 09:23)

Antal brukare med bekräftad och aktiv covid-19 vid publiceringsdatumet samt totalt antal bekräftat smittade med covid-19 sedan mars 2020 redovisas på verksamhetsnivå.

Verksamhet

Antal brukare med bekräftad och aktiv covid-19 vid publiceringsdatumet

Totalt antal bekräftat smittade med covid-19 sedan mars 2020

Äldreomsorg:Särskilda boenden (vård- och omsorgsboende)

7

99 (antalet har justerats utifrån att vårdade på covidenhet ingår)

Ordinärt boende, kommunal regi (hemtjänst)

3

26

Ordinärt boende, externa utförare (hemtjänst)

4 (uppdaterat tisdag 19 jan)

23

Funktionshindersomsorg:Särskilda boenden

3

17

Ordinärt boende

1

10

Särskilt boende, externa utförare

6 (uppdaterat tisdag 19 jan)

6

Individ- och familjeomsorg

0

0

Nuläge

Läget är stabilt.

Vid misstanke om samt bekräftad smitta arbetar verksamheterna utifrån framtagna rutiner för att minska risken för smittspridning. Provtagningar sker löpande vid symtom.

Tillgången på skyddsutrustning är god. Sjukfrånvaron är under kontroll men fler vikarier behöver rekryteras.

Tabellförklaring

Äldreomsorg

I särskilda boenden ingår vård- och omsorgsboenden samt korttidsboenden och covidenheten. Totalt 1 036 platser som oftast är fullbelagda. I Umeå kommun finns 18 vård- och omsorgsboenden

I ordinärt boende ingår hemtjänst i kommunens regi samt hemsjukvård.
2 079 personer över 65 år hade bevilljad hemtjänst i mars 2020. Varav 994 personer med Din kommunala hemtjänst som utförare och 1 123 personer med extern utförare av hemtjänst. I Umeå kommun finns 11 godkända externa hemtjänstutförare.

Funktionshindersomsorg

I särskilda boenden ingår gruppboenden samt servicebostäder.
Cirka 480 personer med någon av ovanstående insatser, maj 2020.

I ordinärt boende ingår personlig assistans, boendestöd samt korttidsboende.
Cirka 1 000 personer med någon av ovanstående insatser, maj 2020.

Individ- och familjeomsorg

I individ- och familjeomsorg ingår ensamkommande barn samt boende inom öppenvård.
Cirka 60 personer med någon av ovanstående insatser, maj 2020.

Sidan publicerades