Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Aktuellt läge, utbildning

Utbildningsförvaltningen följer rekommendationer och direktiv från regeringen och Folkhälsomyndigheten och vidtar försiktighetsåtgärder för att minska smittspridning, värna arbetsmiljön och minska oro. Så här påverkar Coronaviruset förskola, grundskola och gymnasieskola, och så här agerar Umeå kommun utifrån rådande läge.

Verksamhet som ska pausas/ställs in

Under tiden med hårdare restriktioner ställs alla skolaktiviteter som kräver kollektivtrafik in. För skolor/klasser som har skolämnen som kräver lokaler på annan plats, och i normala fall nyttjar kollektivtrafik, ombeds rektor att beställa egen buss. Exempelvis är simundervisningen i grundskolan pausad och PRAO för grundskolan sker istället i form av arbetslivsorienterade aktiviteter.

Distansundervisning

Skolhuvudmannen har beslutat om att elever i kommunala högstadieskolor har distansundervisning till och med den 22 januari. Därefter delvis distansundervisningen under perioden 25–29 januari och planering pågår med rektorerna hur den ska utformas. Vårdnadshavare och elever får information från sin skola. Beslutet gäller inte elever i grundsärskolan och vissa elever med särskilda behov.

Regeringen har, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationerlänk till annan webbplats, fattat beslut om distansundervisning för alla gymnasieelever (gäller ej gymnasiesärskolan) från 7 december till och med 24 januari. Efter samråd med smittskyddet på Region Västerbotten har skolhuvudmannen beslutat att fortsätta med delvis fjärr- och distansundervisning. Detta innebär att gymnasieeleverna är hemma var tredje vecka enligt ett rullande schema (årskurs 1 en vecka, sedan årskurs 2 en vecka och årskurs 3 en vecka). Beslutet om delvis fjärr- och distansundervisning gäller fram till sportlovet (fredag 5 mars).

Rektor beslutar om vad som gäller för respektive verksamhet, kontakta respektive skolalänk till annan webbplats för mer information.

Arbetssätt och arbetsformer anpassas

Folkhälsomyndighetens råd är att symtomfria barn och elever ska vistas i förskolan och skolan. När det finns en medlem i familjen/hushållet som har konstaderad covid-19 så ska hela familjen stanna hemma, läs mer längre ner på sidan. Den som berörs av förhållningsreglerna kommer att kontaktas av en smittspårare och få mer information om vad som gäller.

Förskolor och skolor följer de allmänna råden om att tvätta händer, hålla distans och vara hemma om man är sjuk, även vid minsta symtom. Förskolan och skolan arbetar för att undvika större grupper, hålla avstånd och schemalägga måltider utspritt samt genomföra digitala utvecklingssamtal.

Vårdnadshavare som följer sitt barn till förskola/skola ska i första hand hämta och lämna utanför förskolan och skolans lokaler och hålla avstånd till andra. Vid behov av att samtala med personalen ska kontakt först ske per telefon.

Städning på förskolor och skolor

Umeå kommuns städverksamhet följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för städning. I förskolor, fritidshem och skolor torkas golv och kontaktytor regelbundet. Toaletter städas varje dag. Har du önskemål om mer information kontakta kommunens städservice.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Vuxna och barn som bor med någon som har konstaterad covid-19 ska stanna hemma och undvika att träffa andra.

Folkhälsomyndigheten om du eller någon i familjen/hushållet har blivit sjuklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om någon ytterligare i familjen blir sjuk i symtom som vid covid-19, så rekommenderar vården provtagning.

  • Barn i ålder 0–5 år provtas enbart efter bedömning av läkare.
  • Barn i ålder 6–12 år provtas i Umeå kommun med stöd av vårdpersonal på vårdcentralerna.
  • Barn/ungdomar i ålder 13 år och äldre kan provtas via egentest. Elever i gymnasieskola och studerande på vuxenutbildningen omfattas normalt av förhållningsregler och ska stanna hemma från skolan om de bor tillsammans med någon som har covid-19.

1177 Västerbotten om egenprovtagninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur länge barn i förskola och grundskola bör stanna hemma om man inte tagit test

Stanna hemma tills barnet är helt symtomfritt plus två extra dygn.

Om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola och annan skolverksamhet även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva). Barn sex år och uppåt rekommenderas i första hand testning.

Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Folkhälsomyndigheten om hur länge bör jag stanna hemmalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177 om egenprovtagning i Västerbottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur länge alla från gymnasieåldern bör stanna hemma om man inte tagit test

Vid kortvariga symtom som går över inom ett dygn: stanna hemma så länge du har symtom plus två extra dygn.

Om du har symtom mer än ett dygn ska du stanna hemma minst sju dygn.

Om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan du återgå till arbete eller annan verksamhet även om du har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva).

Folkhälsomyndigheten om hur länge bör jag stanna hemmalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177 om egenprovtagning i Västerbottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Vid frågor, kontakta rektor på aktuell enhet. Du hittar alla kontaktuppgifter på: www.skola.umea.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerades