Detta gäller för föreningslivet med anledning av coronaviruset

Sedan 11 november har det genomförts ett antal åtgärder för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Fritidsförvaltningen håller alla inomhusanläggningar stängda såsom idrottshallar och badanläggningar från och med 21 december. Detta efter regeringen och Folkhälsomyndighetens skärpta rekommendationer.

Tidigare har anläggningarna varit öppna för föreningsverksamhet men nu är det endast yrkesverksam elitidrott som får bedrivas i lokalerna. Beslutet gäller tills vidare men som kortast till och med 24 januari.

Beslut om utomhusanläggningar tas efter förtydligande från Folkhälsomyndigheten.

Dörren är öppen för att du ska kunna använda toaletten, tvätta händerna och hänga av dig kläder. Omklädningsrummet får inte användas för ombyte eller dusch.

Ta ansvar för att minska smittspridning

Tänk på att använda utrymmet på ett sätt att så att alla kan hålla avstånd till varandra. Det är allas ansvar att följa de allmänna råden för att minska risken för smittspridning. Som ledare eller lärare för barn och ungdomar så är det ditt ansvar att se till att det är möjligt.

Allmänhetens tider i våra anläggningar är inställda.

Sedan 11 november går det inte att boka möteslokaler. Befintliga bokningar under perioden kommer att avbokas av Föreningsbyrån.

Stöd till föreningar

Umeå kommun har inte för avsikt att ändra i redan beslutade verksamhetsstöd för 2020. Vi kommer därmed inte heller att kräva återbetalning för verksamhet som inte kunnat genomföras med anledning av spridningen av coronaviruset under vårterminen 2020.

För de årliga verksamhetsstöd samt aktivitetsstöd som återstår för verksamhetsåret 2020 lämnas dispens på kravet på årsmöteshandlingar.

Föreningar som har pågående tillfälliga projekt eller arrangemang får möjlighet att skjuta på tidsplaner i dialog med Föreningsbyrån. Kommunen står för beslutade kostnader även om projektets eller arrangemangets genomförande påverkats av spridningen av coronaviruset. Exempelvis lokalkostnader eller marknadsföringskostnader.

Vi utreder just nu hur vi bäst kan stödja föreningar vars aktiviteter blivit färre under vårterminen 2020. Ambitionen är att stödet ska ha en liknande nivå som det aktivitetsstöd som utgått för vårterminen 2019. Modell för detta beslutas av fritidsnämnden i november 2020.

Om en förening som löpande rapporterar aktiviteter för aktivitetsstöd har likvida problem kan kontakt tas med Föreningsbyrån för dialog om möjlighet till förskottsutbetalning av aktivitetsstödet.

Föreningar kan avboka lokal utan kostnad med kort varsel på grund av aktiviteter som är inställda med anledning av coronaviruset. Detta gäller lokaler och anläggningar som är bokade via fritidsförvaltningens lokalbokning. Det gäller däremot inte avbokningar som passerat i tid.

Föreningar som bokat lokaler och anläggningar via fritidsförvaltningens lokalbokning kan få möjlighet till anstånd med betalning av fakturor efter dialog med fritidsförvaltningen.

Från och med 11 juni sänks matchtaxan för seriespel i seniorserier. Anledningen är de förlorade intäkterna det innebär för föreningarna att spela utan publik.

Taxan blir densamma som för distriktsmästerskaps- och träningsmatcher. Vilket innebär träningstaxa + 20 %. Detta gäller både elitföreningar och övriga seniorföreningar. För ungdomsmatcher görs ingen förändring, där gäller fortfarande träningstaxa.

Matchtaxan kan förändras utifrån hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer förändras. Ordinarie matchtaxa börjar gälla när publik kan släppas på i sådan omfattning att det bedöms rimligt att återgå till ordinarie matchtaxor. Därefter gäller taxa enligt avtal för elitföreningar samt träningstaxa + 40 % för övriga seniorlag.

Då det är svårt att förutse hur länge nuvarande rekommendationer kommer att pågå, kommer den ordinarie taxan att anges på bokningsbekräftelserna. Innan fakturan går ut justeras denna däremot till den lägre matchtaxan så länge er förening inte kan spela inför publik.

Sidan publicerades