Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Familj, barn och ungdom

Föräldrar önskar att deras barn ska få en bra uppväxt, men ibland finns skäl att känna oro för att barn eller ungdomar inte har det tillräckligt bra.

Barns rättigheter och socialtjänstens skyldigheter

Det kan bero på att man som förälder känner att man periodvis inte räcker till eller att barnet/tonåringen inte finner sig till rätta i förskolan eller skolan. Det kan bero på att barnet visar tecken på en riskfylld utveckling genom att missbruka eller begå brott.

För det mesta finner familjen själv en lösning på problemen. Kanske kan släkt och vänner hjälpa till med råd och avlastning. Men om det inte räcker finns andra möjligheter.

Socialtjänsten kan ge stöd i tid

Genom socialtjänsten kan du som ungdom eller förälder få stöd på olika sätt genom till exempel utbildning, samtal, tips och rådgivning. Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon utredning eller beslut från kommunens sida. I dessa fall tar du direkt kontakt med kontaktpersonen för den verksamhet du är intresserad av.

Det finns även insatser och verksamheter som kräver att det sker en utredning och att en socialsekreterare fattar ett beslut om att en person får ta del av insatsen/verksamheten. Dessa verksamheter riktar sig i första hand till dem som har ett mer omfattande behov av stöd.

Om du vill ta del av någon av dessa verksamheter/insatser, kontakta socialtjänsten.

Blankett för ansökan om stöd och hjälplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Koll på soclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – information om vad socialtänsten gör och på vilket sätt du som är ung kan få hjälp och stöd (Socialstyrelsen)

Sekretess och behandling av personuppgifter

Du kan överklaga beslut

Kvalitetsarbete i socialtjänsten

Sidan publicerades