hallen ovanifrån med bilder på redskap och olika typer av träningsytor

2020-12-21

Samtliga bokningsbara inomhusanläggningar är stängda från och med 21 december. Undantag görs för yrkesverksam elitidrott. Beslutet är taget utifrån regeringens och Folkhälsomyndighetens skärpta rekommendationer.

Inget beslut är fattat om utomhusanläggningar än, där avvaktar förvaltningen förtydligande från Folkhälsomyndigheten.

Hur påverkas kommunens verksamheter?

Detta gäller för föreningslivet med anledning av coronaviruset

Gymnastikens hus, Marielundshallen

Gymnastikens hus ligger i Marielundshallen och är en specialanpassad gymnastikhall med utrustning för de flesta disciplinerna inom gymnastik.

Hallen är utrustad med fasta redskap för gymnastiken fyra olika tävlings­discipliner och det finns hoppgropar som ger möjlighet att träna in avancerade övningar. Gymnastikens hus har, förutom gymnastik, också redskap och ytor för cheerleading, nycirkus, med mera.

Totalt handlar det om cirka 1500 kvadratmeter för redskap och 300 kvadratmeter för omklädning, kontor, konferens och läktare. Hallen är uppdelad i fyra olika zoner som kan hyras separat:

Zon 1: Artistisk gymnastik
Zon 2: Fristående
Zon 3: Trampolin
Zon 4: Truppgymnastik

Se översikt över zonerna i hallen (pdf)

Behörig ledare krävs

För att träna i hallen krävs en ledare som har licens för de redskap som finns i hallen samt de övningar som ska utföras. Om ni saknar behörig ledare kan ni boka en ledare mot arvode från Gymnastikförbundet Norr. För att de ska kunna hitta en tillgänglig ledare behöver ni skicka en förfrågan cirka fyra veckor innan.

Boka ledare via gymnastikförbundet Norr. Mejl: norr@gymnastik.se, telefon: 070-620 92 60.

Arvode kan variera beroende på gruppens storlek samt vilken kompetens som behövs hos ledaren/ledarna.

Mer information

Hitta till anläggningen:
Gymnastikens hus hittar du i Marielundshallen på Mariehemsvägen 12.

Inpassering till anläggning

Om du får problem med utrustning eller att komma in kan du på kvällar och helger ringa ronderingsgruppen.
070-850 65 36, 070-850 65 37

Sidan publicerades