Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Projektfinansiering

Umeå kommun initierar, driver och är delaktig i en mängd projekt, allt från mindre projekt till stora byggprojekt. Vi jobbar ständigt med att vidareutveckla våra internationella kontakter och deltar i flera EU-projekt och andra externt finansierade projekt.

Har du en projektidé som kan utveckla kommunen?

Umeå kommun medfinansierar projekt som bidrar till att uppnå de övergripande målen i kommunen. Här hittar du information om vilka medel som finns och hur du söker. Här finns också länkar till annan finansiering från till exempel EU:s så kallade strukturfonder.

Kommunens medfinansiering

Det här är finansiering från det kommunala tillväxtanslaget och Vänortsfonden. Om du har en projektidé kan du vända dig till kommunen direkt och ansöka om medfinansiering från någon av dessa anslag och fonder.

Andra finansieringsprogram

Det här är finansiering genom EU-program, andra internationella och nationella program. Dessa ansöker du om från respektive programkontor.

Sidan publicerades