Grundskola

I Umeå kommun finns det cirka 50 grundskolor med förskoleklass och varierade årskurser. Förskoleklass är obligatoriskt för alla barn som har fyllt eller fyller sex år under året. I Umeå kommun finns det möjlighet för vårdnadshavare att inför förskoleklass och årskurs 7 önska skolplacering. Om eleven går i årskurs 6 på en skola med högstadium har eleven en garanterad plats vid denna skola.

Ansökan, söka skola

Hitta grundskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta över skolor

Utbildningsspår från förskoleklass till och med årskurs 6

Elever har ett planerat utbildningsspår från förskoleklass till årskurs 6 vilket ger förutsättningar för sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven under hela låg- och mellanstadiet. Ett utbildningsspår kan innebära att grundskoleutbildningen för en elev under låg- och mellanstadiet kan genomföras vid en eller flera skolenheter.

Utbildningsspår

  • Sök skola senast 22 januari

    Du som har barn födda 2015 eller 2008 kan lämna önskemål om vilken skola ni vill att ert barn ska gå förskoleklass eller årskurs 7. Registrera önskemål om skola...
  • Fortsatt distans för kommunala högstadieskolor

    Distansundervisning fortsätter för elever i kommunala högstadieskolor för perioden 18–22 januari. Därefter sker delvis distansundervisning under perioden 25–29...
  • Besök grundskolorna digitalt

    Nu kan du göra digitala rundvandringar på kommunala grundskolor. Rundvandringarna är för dig som är vårdnadshavare och elev inför ansökan till förskoleklass och...
Sidan publicerades